கா மப்பிரியன் காசியின் ஹார்ட்டின் சிம்பல் ரகசியம் லீக் !!மயங்கிய பெண்களின் பின்னழகில் 10 ரூபாய் நாணயம் சைசில் ஹார்ட்டின் டாட்டூ !!

 கா மப்பிரியன் காசியின் ஹார்ட்டின் சிம்பல் ரகசியம் லீக் !!மயங்கிய பெண்களின் பின்னழகில் 10 ரூபாய் நாணயம் சைசில் ஹார்ட்டின் டாட்டூ !!

இணையத்தில் தற்போதைய சூழ்நிலையில் வைரலாக பரவிவரும் செய்தி நாகர்கோவில் காசி விஷயம்தான்.பெண்களை நம்பவைத்து ஏமாற்றி அவர்களை ப டு க்கையில் வீழ்த்தும் தந்திரக்காரனான காசி பல பெண்களை ஏமாற்றி உள்ளான்.

நீதிமன்றத்தில் காசியை ஆஜர் படுத்தியபோது, பத்திரிக்கையாளர்களிடம் ஆர்ட்டின் சிம்பல்’ காட்டினான் அல்லவா? அவன் ஏன் இப்படி செய்தான் என்பதை, அவனால் பா திக்கப் பட்ட பெண்களே முழுவதுமாக அறிவார்களாம். தொ ப்புளுக்கு கீழே ஆர்ட்டின் சிம்பலை அவன் டாட்டூவாக கு த்தியிரு க்கிறான்.

kasi

அவனுக்கு மிகவும் பிடித்த பெண்களையும், அவர்களின் இ டுப்பில், 10 ரூபாய் நாண யம் அளவில், ஆர்ட்டின் சிம்பலை டாட்டூவாக கு த்தச் செய்திருக்கிறான். அவர்களெல்லாம் தனக்கு எதிராகக் கிளம்பிவிடக் கூடாது என்பதற்காகவே, “உங்கள் ரகசியம் என் கையில்’ என்று ஆர்ட்டின் சிம்பல் காட்டி எச்சரித்திருக்கிறான்.

kasi

அவனுடன் இந்தச் செய்கை,பழகிய இளம் பெண்களிலிருந்து திருமணம் ஆனவர்கள் வரை, பலரையும் நடுங்க வைத்திருக்கிறது. இதனால் அந்த பெண்கள் காசிக்கு எ திராக புகார் அளிக்க தயங்குகிறார்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது. காசி அடுத்த முறை நீதிமன்றம் வரும் போது வேறு என்ன காட்டப்போகிறானோ ?? இன்னும் இந்த வழக்கு எப்படியெல்லாம் செல்லப்போகிறது என்பது தெரியவில்லை.

kasi

 

Related post